Súhlas so zasielaním informácií

Súhlas so zasielaním informácií

Súhlas so zasielaním informácií

Súhlasím, aby mi

Lovinterier, s.r.o., Robotnícka 97/40, 905 01 Senica, Slovenská republika
Zapísaný v OR Okresnúho súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka číslo: 21478/T
IČO: 44004508
IČ DPH: SK2022597126

v elektronickej forme posielal informácie týkajúce sa ponúkaných produktov
spoločnosti, novinkách a chystaných výstavách či iných podujatiach, ktorých sa bude
zúčastňovať.